Group Cộng Đồng TangLikeCheo.Com

Khóa tất cả các tài khoản, thiết bị hủy tương tác hoặc sử dụng tên nước ngoài.
Các tài khoản làm việc phải có trên 50 bạn bè, thời gian tạo trên 1 tháng.
Mỗi tài khoản Facebook chỉ nhận được tối đa 100 Job 1 ngày để hạn chế bị Spam.
Các tài khoản Facebook không có Avatar và sử dụng tên nước ngoài sẽ không nhận được Job.
Tài khoản bị chặn tương tác hoặc Checkpoint thì trong 24h tiếp theo sẽ không nhận được Job.
Nếu máy tính có 3 nick bị Checkpoint trong 1 ngày thì 24h tiếp theo không phân Job cho máy tính đó.
Mỗi máy tính 1 ngày chỉ có tổng 20 tài khoản nhận Job, các tài khoản chạy thêm sẽ không nhận được Job.
Xu làm Job sẽ chờ duyệt sau 3 ngày, hệ thống sẽ kiểm tra Facebook vẫn còn tương tác sẽ tiến hành cộng xu.
Mỗi tài khoản Facebook chỉ nhận được tối đa 5.000 Job Follow trong hệ thống và không thể nhận tiếp Job Follow.
Các tài khoản bị khóa do vi phạm sẽ không được mở lại với bất kỳ 1 lý do nào khác, vì 1 cộng đồng lành mạnh và uy tín khách hàng.

Danh sách các tài khoản vi phạm chính sách

# Tài khoản Facebook Follow trước Follow sau Bạn bè trước Bạn bè sau Lý do khóa Ngày khóa
1 sanme*** 100054528746750 545 182 298 303 Khóa tài khoản vì hủy 363 Follow 2020-10-26 12:32:36

Dịch Vụ Chính

Tăng tương tác chéo và kiếm xu mỗi ngày

Bạn mua dịch vụ

Bạn có thể tạo đơn ngay tại Website với giá cực kỳ ưu đãi.

Bạn đang kiếm xu

Bạn tải phần mềm của hệ thống về và chạy.

Bạn muốn trao đổi xu

Bạn vào group của hệ thống để trao đổi.