Group Cộng Đồng TangLikeCheo.Com

Khóa tất cả các tài khoản và thiết bị hủy tương tác, không Avatar, sử dụng Avatar nước ngoài hoặc tên nước ngoài.
Các tài khoản Facebook làm việc kiếm Xu phải có trên 50 bạn bè, thời gian tạo trên 15 ngày.
Các tài khoản Instagram làm việc kiếm Xu phải có tối thiểu 3 bài viết, theo dõi tối thiểu 10 người.
Mỗi tài khoản làm việc kiếm Xu chỉ được phép làm tối đa 100 Job 1 ngày để hạn chế bị chặn Spam.
Tài khoản đã bị chặn tương tác hoặc bị Checkpoint thì trong 24h tiếp theo sẽ không nhận được Job.
Mỗi máy tính 1 ngày chỉ có tổng 50 tài khoản nhận Job, các tài khoản chạy thêm sẽ không nhận được Job.
Xu làm Job sẽ chờ duyệt sau 3 ngày, hệ thống sẽ kiểm tra Facebook vẫn còn tương tác sẽ tiến hành cộng xu.
Mỗi tài khoản Facebook chỉ nhận được tối đa 5.000 Job Follow trong hệ thống và không thể nhận tiếp Job Follow.
Các tài khoản bị khóa do vi phạm sẽ không được mở lại với bất kỳ 1 lý do nào khác, vì 1 cộng đồng lành mạnh và uy tín khách hàng.

Danh sách các tài khoản vi phạm chính sách

# Tài khoản Facebook Follow trước Follow sau Bạn bè trước Bạn bè sau Lý do khóa Ngày khóa
1 laianhtua***** 100055004438999 4840 2149 156 156 Khóa tài khoản vì hủy 2691 Follow 2021-05-07 16:03:20
2 laianhtua***** 100054440719457 4075 2035 135 135 Khóa tài khoản vì hủy 2040 Follow 2021-05-07 10:56:31
3 laianhtua***** 100055297554358 3761 2659 112 112 Khóa tài khoản vì hủy 1102 Follow 2021-05-07 05:29:42
4 dungo*** 100054951705388 3586 2 348 348 Khóa tài khoản vì hủy 3584 Follow 2021-05-06 16:43:00
5 quynha**** 100042369724024 3927 174 735 735 Khóa tài khoản vì hủy 3753 Follow 2021-05-05 23:00:45
6 quynha**** 100059295600925 3087 704 761 761 Khóa tài khoản vì hủy 2383 Follow 2021-05-05 22:59:56
7 quynha**** 100053845873317 4311 2129 946 946 Khóa tài khoản vì hủy 2182 Follow 2021-05-05 22:59:06
8 quynha**** 100053840446196 4543 2391 333 333 Khóa tài khoản vì hủy 2152 Follow 2021-05-05 22:58:14
9 quynha**** 100053840081119 5388 3303 313 313 Khóa tài khoản vì hủy 2085 Follow 2021-05-05 22:57:26
10 quynha**** 100053840321343 5445 2551 572 364 Khóa tài khoản vì hủy 2894 Follow 2021-05-05 22:48:16
11 laianhtua***** 100054422600111 4100 2906 115 115 Khóa tài khoản vì hủy 1194 Follow 2021-05-05 04:05:10
12 tuank*** 100049688522581 5078 3502 109 109 Khóa tài khoản vì hủy 1576 Follow 2021-05-04 21:05:27
13 vantuan1**** 100035147115352 4480 374 544 544 Khóa tài khoản vì hủy 4106 Follow 2021-05-04 18:37:04
14 abc12*** 100052533202178 3159 1448 445 244 Khóa tài khoản vì hủy 1711 Follow 2021-05-04 16:20:10
15 lha2*** 100013310508787 2831 740 346 346 Khóa tài khoản vì hủy 2091 Follow 2021-05-04 13:50:26
16 dungo*** 100006283682543 4910 1389 712 712 Khóa tài khoản vì hủy 3521 Follow 2021-05-03 06:02:19
17 laianhtua***** 100053475153329 4667 3181 145 145 Khóa tài khoản vì hủy 1486 Follow 2021-05-03 03:29:27
18 wi** 100054813526024 5239 3660 58 58 Khóa tài khoản vì hủy 1579 Follow 2021-05-02 14:09:17
19 hail*** 100049223251789 3930 1494 228 228 Khóa tài khoản vì hủy 2436 Follow 2021-05-01 12:14:36
20 shopvi**** 100050916617616 5358 3747 921 921 Khóa tài khoản vì hủy 1611 Follow 2021-04-30 14:26:51

Dịch Vụ Chính

Tăng tương tác chéo và kiếm xu mỗi ngày

Bạn mua dịch vụ

Bạn có thể tạo đơn ngay tại Website với giá cực kỳ ưu đãi.

Bạn đang kiếm xu

Bạn tải phần mềm của hệ thống về và chạy để kiếm Xu.

Bạn muốn trao đổi xu

Bạn vào menu tài khoản hoặc group của hệ thống để trao đổi.