Group Cộng Đồng TangLikeCheo.Com

Khóa tất cả các tài khoản và thiết bị hủy tương tác, không Avatar hoặc sử dụng tên nước ngoài.
Các tài khoản làm việc phải có trên 50 bạn bè, thời gian tạo trên 15 ngày.
Mỗi tài khoản Facebook chỉ nhận được tối đa 100 Job 1 ngày để hạn chế bị Spam.
Các tài khoản Facebook không có Avatar và sử dụng tên nước ngoài sẽ không nhận được Job.
Tài khoản bị chặn tương tác hoặc Checkpoint thì trong 24h tiếp theo sẽ không nhận được Job.
Nếu máy tính có 5 nick bị Checkpoint trong 1 ngày thì 24h tiếp theo không phân Job cho máy tính đó.
Mỗi máy tính 1 ngày chỉ có tổng 50 tài khoản nhận Job, các tài khoản chạy thêm sẽ không nhận được Job.
Xu làm Job sẽ chờ duyệt sau 3 ngày, hệ thống sẽ kiểm tra Facebook vẫn còn tương tác sẽ tiến hành cộng xu.
Mỗi tài khoản Facebook chỉ nhận được tối đa 5.000 Job Follow trong hệ thống và không thể nhận tiếp Job Follow.
Các tài khoản bị khóa do vi phạm sẽ không được mở lại với bất kỳ 1 lý do nào khác, vì 1 cộng đồng lành mạnh và uy tín khách hàng.

Danh sách các tài khoản vi phạm chính sách

# Tài khoản Facebook Follow trước Follow sau Bạn bè trước Bạn bè sau Lý do khóa Ngày khóa
1 tugi** 100050220263796 4279 4279 727 218 Khóa tài khoản vì hủy 509 bạn bè 2021-03-03 12:39:06
2 athenap**** 100052141321433 4719 4206 520 523 Khóa tài khoản vì hủy 513 Follow 2021-03-02 21:00:50
3 085623**** 100061268761809 3 9 611 58 Khóa tài khoản vì hủy 553 bạn bè 2021-03-02 11:16:49
4 leeminna***** 100063988487333 20 20 2165 34 Khóa tài khoản vì hủy 2131 bạn bè 2021-03-02 08:31:51
5 anhk** 100024795247596 0 289 749 750 Khóa vì đăng nhập vào TK đã hủy tương tác 2021-03-01 09:27:01
6 crwumr6gkm****** 100058417249907 262 295 1328 308 Khóa tài khoản vì hủy 1020 bạn bè 2021-02-28 21:34:13
7 xrxd5xgag9****** 100056148460190 226 226 1808 183 Khóa tài khoản vì hủy 1625 bạn bè 2021-02-28 18:20:33
8 yamet*** 100057420282761 177 178 2147 59 Khóa tài khoản vì hủy 2088 bạn bè 2021-02-28 15:57:04
9 dgj8jc9fkc****** 100057420282761 177 178 2147 59 Khóa tài khoản vì hủy 2088 bạn bè 2021-02-28 15:50:40
10 t9rtn958c9****** 100057420282761 177 178 2147 59 Khóa tài khoản vì hủy 2088 bạn bè 2021-02-28 15:45:17
11 946suaxeg7****** 100057420282761 177 178 2147 59 Khóa tài khoản vì hủy 2088 bạn bè 2021-02-28 15:02:55
12 phuckh*** 100057678895117 148 149 1549 98 Khóa tài khoản vì hủy 1451 bạn bè 2021-02-27 23:47:25
13 vanphuc**** 100049371104070 1480 672 287 305 Khóa tài khoản vì hủy 808 Follow 2021-02-27 11:18:49
14 thachd*** 100022647757429 4953 566 487 486 Khóa tài khoản vì hủy 4387 Follow 2021-02-27 07:11:28
15 kimtien**** 100022199837552 4916 720 937 936 Khóa tài khoản vì hủy 4196 Follow 2021-02-27 06:05:07
16 memor*** 100022199837552 4916 723 937 936 Khóa tài khoản vì hủy 4193 Follow 2021-02-27 05:39:44
17 phamyen**** 100004975358662 266 267 3234 700 Khóa vì đăng nhập vào TK đã hủy tương tác 2021-02-26 16:31:49
18 tool*** 100007803906853 4903 536 100 100 Khóa vì đăng nhập vào TK đã hủy tương tác 2021-02-26 11:42:21
19 huyhoa*** 100052838957736 2634 1613 640 644 Khóa vì đăng nhập vào TK đã hủy tương tác 2021-02-26 07:18:16
20 huyhoa*** 100047859457394 3321 2053 722 726 Khóa vì đăng nhập vào TK đã hủy tương tác 2021-02-26 07:18:16
21 hihihuhu**** 100052035501413 4998 3371 431 431 Khóa tài khoản vì hủy 1627 Follow 2021-02-25 18:15:34
22 phamyenli***** 100004975358662 266 267 3234 700 Khóa tài khoản vì hủy -1 Follow 2021-02-24 09:29:07
23 buihuy*** 100047859457394 3321 2053 722 726 Khóa tài khoản vì đăng nhập vào TK đã hủy Follow 2021-02-23 13:26:51
24 blo** 100056419698552 1606 9 1545 155 Khóa tài khoản vì hủy 1597 Follow 2021-02-23 09:52:27
25 thaideptr***** 100017799104763 4949 598 439 439 Khóa tài khoản vì hủy 4351 Follow 2021-02-22 13:57:26
26 anhyeu**** 100044047061662 230 262 2064 79 Khóa tài khoản vì hủy -32 Follow 2021-02-20 17:15:25
27 tetlag**** 100050162747668 5020 579 96 93 Khóa tài khoản vì hủy 4441 Follow 2021-02-20 15:39:26
28 vanphu**** 100046490691065 4598 3240 659 671 Khóa tài khoản vì hủy 1358 Follow 2021-02-20 11:32:04
29 anhvi*** 100060801351343 49 50 1060 55 Khóa tài khoản vì hủy -1 Follow 2021-02-17 05:38:00
30 hung0*** 100055375455667 17 54 2585 83 Khóa tài khoản vì hủy -37 Follow 2021-02-09 13:37:51
31 hungvand**** 100026213344710 434 437 2585 171 Khóa tài khoản vì hủy -3 Follow 2021-02-07 09:50:38
32 anhk** 100024795247596 2389 289 750 750 Khóa tài khoản vì hủy 2100 Follow 2021-01-27 18:52:59
33 boyonlin**** 100054535641836 4286 3023 346 344 Khóa tài khoản vì hủy 1263 Follow 2021-01-25 22:18:52
34 buihuy*** 100047859457394 3321 2053 722 726 Khóa tài khoản vì hủy 1268 Follow 2021-01-25 13:06:35
35 huypoppe***** 100052163504503 2476 1445 669 671 Khóa tài khoản vì hủy 1031 Follow 2021-01-25 13:03:37
36 conga1*** 100005499616787 4855 448 446 527 Khóa tài khoản vì hủy 4407 Follow 2021-01-24 15:18:48
37 sinhng**** 100049976820001 639 640 2255 1156 Khóa tài khoản vì hủy -1 Follow 2021-01-22 19:29:07
38 cafe*** 100007803906853 4903 536 100 100 Khóa tài khoản vì hủy 4367 Follow 2021-01-20 12:20:04
39 quanq*** 100051330560363 3300 275 101 101 Khóa tài khoản vì hủy 3025 Follow 2021-01-19 11:52:49
40 cuncon*** 100015122580846 4830 442 402 454 Khóa tài khoản vì hủy 4388 Follow 2021-01-14 14:36:08
41 aquav*** 100058755483361 238 306 2459 285 Khóa tài khoản vì hủy -68 Follow 2021-01-13 13:02:18
42 fangtang**** 100049838445872 5000 518 141 141 Khóa tài khoản vì hủy 4482 Follow 2021-01-11 11:48:34
43 gfhjg*** 100053811781828 1613 431 0 222 Khóa tài khoản vì hủy 1182 Follow 2021-01-05 14:52:33
44 hghj*** 100053170790121 2494 1266 79 231 Khóa tài khoản vì hủy 1228 Follow 2021-01-05 14:40:54
45 jfyukj*** 100053376843529 3495 1810 105 149 Khóa tài khoản vì hủy 1685 Follow 2021-01-05 13:48:42
46 tryut*** 100053167900461 3129 670 97 137 Khóa tài khoản vì hủy 2459 Follow 2021-01-05 13:44:02
47 tkf** 100052143348843 2212 411 179 299 Khóa tài khoản vì hủy 1801 Follow 2021-01-05 13:33:47
48 trs7tly**** 100054633680121 4017 1596 82 229 Khóa tài khoản vì hủy 2421 Follow 2021-01-05 13:26:27
49 vanvi0*** 100051827829396 2362 459 128 282 Khóa tài khoản vì hủy 1903 Follow 2021-01-05 13:07:25
50 vanvi*** 100052163173227 2704 482 133 251 Khóa tài khoản vì hủy 2222 Follow 2021-01-05 12:54:35
51 vanv*** 100051272812206 1788 429 143 248 Khóa tài khoản vì hủy 1359 Follow 2021-01-05 12:42:24
52 vanvi*** 100040930186072 1944 317 100 214 Khóa tài khoản vì hủy 1627 Follow 2021-01-04 09:52:51
53 nguoivo**** 100006770402853 4961 451 382 439 Khóa tài khoản vì hủy 4510 Follow 2020-12-31 20:28:31
54 raiz** 100049848702163 3893 2346 162 162 Khóa tài khoản vì hủy 1547 Follow 2020-12-27 14:15:10
55 raiz** 100049848702163 3893 2346 162 162 Khóa tài khoản vì hủy 1547 Follow 2020-12-26 20:22:22
56 nghia*** 100053491655652 3325 1106 2907 2930 Khóa tài khoản vì hủy 2219 Follow 2020-12-23 17:34:45
57 ac** 100051496187138 2406 526 137 138 Khóa tài khoản vì hủy 1880 Follow 2020-12-20 08:21:17
58 hayquah**** 100050903031529 2683 969 107 65 Khóa tài khoản vì hủy 1714 Follow 2020-12-19 15:01:47
59 tamapan**** 100048935901915 1181 1181 1392 199 Khóa tài khoản vì hủy 0 Follow 2020-12-18 07:44:13
60 longdz07**** 100054959384975 232 238 3344 83 Khóa tài khoản vì hủy -6 Follow 2020-12-18 01:18:12
61 low** 100032649845702 2193 176 1386 1391 Khóa tài khoản vì hủy 2017 Follow 2020-12-14 16:18:34
62 thel** 100032649845702 2193 176 1386 1391 Khóa tài khoản vì hủy 2017 Follow 2020-12-14 16:02:55
63 hiae2*** 100041720490121 2601 2597 4858 3629 Khóa tài khoản vì hủy 4 Follow 2020-12-12 23:17:06
64 drago*** 100048567826243 3062 415 389 376 Khóa tài khoản vì hủy 2647 Follow 2020-12-10 13:47:41
65 lam0*** 100051211453785 3395 249 219 218 Khóa tài khoản vì hủy 3146 Follow 2020-12-09 12:01:56
66 minhha*** 100037192790617 2707 2724 1832 64 Khóa tài khoản vì hủy -17 Follow 2020-12-05 19:53:35
67 anhdepza**** 100044047061662 230 231 2064 82 Khóa tài khoản vì hủy -1 Follow 2020-12-05 11:58:41
68 teole12**** 100050903031529 2683 938 107 63 Khóa tài khoản vì hủy 1745 Follow 2020-12-02 22:00:53
69 nga** 100040897411215 5038 1740 1627 1627 Khóa tài khoản vì hủy 3298 Follow 2020-12-02 16:36:27
70 tan7** 100047358410082 4966 67 135 65 Khóa tài khoản vì hủy 4899 Follow 2020-11-29 19:51:01
71 adaox*** 100025528241957 2708 2056 2562 1222 Khóa tài khoản vì hủy 652 Follow 2020-11-28 10:31:56
72 adao** 100007172535460 3143 126 2752 78 Khóa tài khoản vì hủy 3017 Follow 2020-11-27 10:26:41
73 adao** 100048628171523 1860 1961 1627 596 Khóa tài khoản vì hủy -101 Follow 2020-11-27 06:35:46
74 hu10** 100052081237046 4057 411 1121 1122 Khóa tài khoản vì hủy 3646 Follow 2020-11-26 21:58:31
75 adaoau**** 100014720136308 1664 425 2770 92 Khóa tài khoản vì hủy 1239 Follow 2020-11-26 21:45:34
76 thaon*** 100033861780063 4908 3 544 545 Khóa tài khoản vì hủy 4905 Follow 2020-11-25 21:17:57
77 auto** 100056419698552 1606 4 1545 89 Khóa tài khoản vì hủy 1602 Follow 2020-11-25 07:43:13
78 adaoau**** 100056419698552 1606 4 1545 89 Khóa tài khoản vì hủy 1602 Follow 2020-11-25 07:29:17
79 trongdu**** 100025167615874 2568 7 1706 77 Khóa tài khoản vì hủy 2561 Follow 2020-11-23 15:08:09
80 adao** 100013812976075 1606 1 1545 66 Khóa tài khoản vì hủy 1605 Follow 2020-11-23 10:23:34
81 test*** 100049220917117 4044 2325 241 241 Khóa tài khoản vì hủy 1719 Follow 2020-11-21 16:38:41
82 ut097461**** 100022024296212 2324 1290 110 278 Khóa tài khoản vì hủy 1034 Follow 2020-11-20 21:21:41
83 phuo** 100040897411215 5038 1646 1627 1625 Khóa tài khoản vì hủy 3392 Follow 2020-11-20 11:44:14
84 hokhac*** 100050422522132 4312 1984 279 282 Khóa tài khoản vì hủy 2328 Follow 2020-11-19 12:51:32
85 havuthan***** 100049220917117 4044 2325 241 242 Khóa tài khoản vì hủy 1719 Follow 2020-11-19 11:55:58
86 huytruon***** 100050704793158 2516 1504 105 81 Khóa tài khoản vì hủy 1012 Follow 2020-11-18 20:56:42
87 buihuy**** 100052838957736 2634 1613 640 644 Khóa tài khoản vì hủy 1021 Follow 2020-11-18 05:18:59
88 vinh2*** 100049342351566 705 455 1342 250 Khóa tài khoản vì hủy 250 Follow 2020-11-17 15:54:42
89 thaidep**** 100048301928949 4497 824 474 475 Khóa tài khoản vì hủy 3673 Follow 2020-11-17 12:24:24
90 dinhhieu11****** 100030939425472 5069 4045 147 147 Khóa tài khoản vì hủy 1024 Follow 2020-11-17 06:10:22
91 dinhhieu11***** 100030939425472 5069 4043 147 147 Khóa tài khoản vì hủy 1026 Follow 2020-11-17 05:33:41
92 mynguye**** 100044047061662 230 230 2064 82 Khóa tài khoản vì hủy 0 Follow 2020-11-15 00:27:25
93 khiemduyt***** 100057219588027 1139 74 64 256 Khóa tài khoản vì hủy 1065 Follow 2020-11-12 13:21:12
94 mantuyetm***** 100006123101955 1494 130 1326 153 Khóa tài khoản vì hủy 1364 Follow 2020-11-09 10:27:36
95 proc*** 100023704981279 2191 66 326 55 Khóa tài khoản vì hủy 2125 Follow 2020-11-05 12:55:26
96 long** 100019536909971 2035 741 404 163 Khóa tài khoản vì hủy 1294 Follow 2020-11-05 11:28:51
97 adao** 100017530337475 2895 223 2566 240 Khóa tài khoản vì hủy 2672 Follow 2020-11-05 09:16:47
98 duyta*** 100023563936601 4859 129 934 753 Khóa tài khoản vì hủy 4730 Follow 2020-11-04 14:07:26
99 quocdat**** 100009776941871 1991 365 4906 208 Khóa tài khoản vì hủy 1626 Follow 2020-11-03 09:52:05
100 phongphu**** 100053130702805 2447 1414 243 243 Khóa tài khoản vì hủy 1033 Follow 2020-11-03 05:55:40
101 codegame**** 100052267609191 1552 342 55 57 Khóa tài khoản vì hủy 1210 Follow 2020-11-01 20:25:57

Dịch Vụ Chính

Tăng tương tác chéo và kiếm xu mỗi ngày

Bạn mua dịch vụ

Bạn có thể tạo đơn ngay tại Website với giá cực kỳ ưu đãi.

Bạn đang kiếm xu

Bạn tải phần mềm của hệ thống về và chạy.

Bạn muốn trao đổi xu

Bạn vào group của hệ thống để trao đổi.