Group Cộng Đồng TangLikeCheo.Com

Khóa tất cả các tài khoản và thiết bị hủy tương tác, không Avatar, sử dụng Avatar nước ngoài hoặc tên nước ngoài.
Các tài khoản Facebook làm việc kiếm Xu phải có trên 50 bạn bè, thời gian tạo trên 15 ngày.
Các tài khoản Instagram làm việc kiếm Xu phải có tối thiểu 3 bài viết, theo dõi tối thiểu 10 người.
Mỗi tài khoản làm việc kiếm Xu chỉ được phép làm tối đa 100 Job 1 ngày để hạn chế bị chặn Spam.
Tài khoản đã bị chặn tương tác hoặc bị Checkpoint thì trong 24h tiếp theo sẽ không nhận được Job.
Mỗi máy tính 1 ngày chỉ có tổng 50 tài khoản nhận Job, các tài khoản chạy thêm sẽ không nhận được Job.
Xu làm Job sẽ chờ duyệt sau 3 ngày, hệ thống sẽ kiểm tra Facebook vẫn còn tương tác sẽ tiến hành cộng xu.
Mỗi tài khoản Facebook chỉ nhận được tối đa 5.000 Job Follow trong hệ thống và không thể nhận tiếp Job Follow.
Các tài khoản bị khóa do vi phạm sẽ không được mở lại với bất kỳ 1 lý do nào khác, vì 1 cộng đồng lành mạnh và uy tín khách hàng.

Danh sách các tài khoản vi phạm chính sách

# Tài khoản Facebook Follow trước Follow sau Bạn bè trước Bạn bè sau Lý do khóa Ngày khóa
1 cuze** 100061315080278 2093 14 169 169 Khóa tài khoản vì hủy 2079 Follow 2021-07-22 22:18:31
2 hoangna**** 100055623594301 1854 400 107 97 Khóa tài khoản vì hủy 1454 Follow 2021-07-22 09:00:22
3 hoangna**** 100053748230913 3857 1854 447 107 Khóa tài khoản vì hủy 2003 Follow 2021-07-22 09:00:21
4 cuze** 100056457180460 1436 18 147 50 Khóa tài khoản vì hủy 1418 Follow 2021-07-22 00:05:58
5 minhtrun***** 100069299088117 1360 47 305 305 Khóa tài khoản vì hủy 1313 Follow 2021-07-22 00:04:25
6 minhtrun***** 100048413946359 4632 3629 125 125 Khóa tài khoản vì hủy 1003 Follow 2021-07-21 23:15:30
7 minhtrun***** 100069525307781 3840 48 522 522 Khóa tài khoản vì hủy 3792 Follow 2021-07-20 19:52:47
8 minhtrun***** 100069613864729 3689 52 142 142 Khóa tài khoản vì hủy 3637 Follow 2021-07-20 19:44:13
9 minhtrun***** 100069168053561 2021 51 714 714 Khóa tài khoản vì hủy 1970 Follow 2021-07-20 19:08:46
10 minhtrun***** 100069048687277 2486 52 162 162 Khóa tài khoản vì hủy 2434 Follow 2021-07-20 19:06:47
11 minhtrun***** 100069616805636 2777 51 226 226 Khóa tài khoản vì hủy 2726 Follow 2021-07-20 19:05:49
12 hoangna**** 100049364285842 4230 117 262 99 Khóa tài khoản vì hủy 4113 Follow 2021-07-19 00:42:33
13 duykha**** 100063447729027 1748 27 140 140 Khóa tài khoản vì hủy 1721 Follow 2021-07-17 12:44:35
14 hoangna**** 100057830490233 4249 610 267 267 Khóa tài khoản vì hủy 3639 Follow 2021-07-16 00:28:47
15 hoangch**** 100068927147786 2032 384 1394 1394 Khóa tài khoản vì hủy 1648 Follow 2021-07-10 10:37:16
16 thai*** 100046114745889 4892 2828 389 389 Khóa tài khoản vì hủy 2064 Follow 2021-07-05 22:47:12
17 quoc2*** 100035561192870 4235 450 1590 1590 Khóa tài khoản vì hủy 3785 Follow 2021-07-03 07:50:27
18 quoc2*** 100046377314082 4614 1414 1122 1122 Khóa tài khoản vì hủy 3200 Follow 2021-07-03 07:49:11
19 quoc2*** 100048412098989 3986 449 197 197 Khóa tài khoản vì hủy 3537 Follow 2021-07-03 07:47:34
20 quoc2*** 100050358075277 3494 344 138 138 Khóa tài khoản vì hủy 3150 Follow 2021-07-03 07:46:53
21 quangan**** 100065265410885 1350 59 95 95 Khóa tài khoản vì hủy 1291 Follow 2021-07-02 13:32:41
22 quangan**** 100069350290049 1263 81 147 147 Khóa tài khoản vì hủy 1182 Follow 2021-07-02 01:32:07
23 quangan**** 100068452363900 2675 59 1026 1026 Khóa tài khoản vì hủy 2616 Follow 2021-06-30 13:31:55
24 nhatcha**** 100051510216660 4988 99 124 271 Khóa tài khoản vì hủy 4889 Follow 2021-06-30 10:43:38
25 vannh*** 100068547953329 1655 90 740 161 Khóa tài khoản vì hủy 1565 Follow 2021-06-29 22:53:46
26 nhatcha**** 100052351513503 2676 2 1026 51 Khóa tài khoản vì hủy 2674 Follow 2021-06-29 17:21:39
27 thai*** 100045892819748 4892 2822 389 389 Khóa tài khoản vì hủy 2070 Follow 2021-06-28 19:29:56
28 thunguyenhan****** Khóa tất cả thiết bị 0 0 0 0 Sử dụng quá nhiều tài khoản tên tây 2021-06-27 10:54:29
29 trinhdinhmin****** Khóa tất cả thiết bị 0 0 0 0 Sử dụng quá nhiều tài khoản tên tây 2021-06-27 10:54:16
30 tranmyha**** Khóa tất cả thiết bị 0 0 0 0 Sử dụng quá nhiều tài khoản tên tây 2021-06-27 10:42:36
31 tamgoliket***** 100064032695912 5618 108 1987 1987 Khóa tài khoản vì hủy 5510 Follow 2021-06-26 09:45:26
32 tamgoliket***** 100064029967051 3909 171 2247 2247 Khóa tài khoản vì hủy 3738 Follow 2021-06-26 09:44:56
33 nhatcha**** 100044284274964 1865 388 3843 3843 Khóa tài khoản vì hủy 1477 Follow 2021-06-25 17:33:13
34 manh12**** 100069050006947 1055 11 4936 4936 Khóa tài khoản vì hủy 1044 Follow 2021-06-24 23:15:54
35 manh12**** 100065119201546 1055 2 4936 283 Khóa tài khoản vì hủy 1053 Follow 2021-06-24 20:57:34
36 ltua** Khóa tất cả thiết bị 0 0 0 0 Sử dụng tài khoản tên phản cảm, phá hoại cộng đồng cocaicuccuc14,cocaicuccuc15,cocaicuccuc16 2021-06-23 22:48:52
37 hangngaminh****** 100058658633801 522 522 123 123 Sử dụng tài khoản tên tây Fatmata Koroma 2021-06-22 20:08:41
38 khanhtuong2****** 100059588513020 37 37 50 50 Sử dụng tài khoản avatar trắng quá nhiều lần! 2021-06-22 20:06:23
39 nhatcha**** 100047343465909 5861 151 1351 2303 Khóa tài khoản vì hủy 5710 Follow 2021-06-22 09:11:36
40 nhatcha**** 100026989151583 6114 93 4993 2554 Khóa tài khoản vì hủy 6021 Follow 2021-06-21 15:55:57
41 nhatcha**** 100024457997836 5245 18 2240 3998 Khóa tài khoản vì hủy 5227 Follow 2021-06-21 15:55:13
42 nhatcha**** 100037015200792 1884 52 2510 1288 Khóa tài khoản vì hủy 1832 Follow 2021-06-21 15:54:59
43 quangan**** 100052472763080 2641 818 776 776 Khóa tài khoản vì hủy 1823 Follow 2021-06-18 11:36:00
44 praon*** 100058384341590 1269 182 72 93 Khóa tài khoản vì hủy 1087 Follow 2021-06-17 19:36:14
45 praon*** 100058784499681 1674 162 75 82 Khóa tài khoản vì hủy 1512 Follow 2021-06-17 19:35:48
46 praon*** 100058975700105 1358 161 50 94 Khóa tài khoản vì hủy 1197 Follow 2021-06-17 19:35:31
47 praon*** 100061166113926 1279 129 73 91 Khóa tài khoản vì hủy 1150 Follow 2021-06-17 19:34:51
48 praon*** 100060482783231 1284 159 82 97 Khóa tài khoản vì hủy 1125 Follow 2021-06-17 19:34:24
49 linh09113***** 100020428355398 1215 33 2845 58 Khóa tài khoản vì hủy 1182 Follow 2021-06-11 15:26:13
50 anhtuan**** 100065011264235 2638 134 138 138 Khóa tài khoản vì hủy 2504 Follow 2021-06-10 21:18:54
51 anhtuan**** 100064725366338 2729 82 312 312 Khóa tài khoản vì hủy 2647 Follow 2021-06-10 21:18:52
52 anhtuan**** 100064774003648 2799 88 151 151 Khóa tài khoản vì hủy 2711 Follow 2021-06-10 21:18:19
53 anhtuan**** 100064515257937 2858 125 191 191 Khóa tài khoản vì hủy 2733 Follow 2021-06-10 21:17:53
54 raukh*** 100065063615004 2229 16 147 147 Khóa tài khoản vì hủy 2213 Follow 2021-06-09 16:41:56
55 nhochamdzu***** 100047185935185 2445 1210 249 100 Khóa tài khoản vì hủy 1235 Follow 2021-06-06 07:34:18
56 nhochamdzu***** 100043975082890 2687 1358 308 232 Khóa tài khoản vì hủy 1329 Follow 2021-06-06 07:33:43
57 lekhacdie***** 100050391767485 3110 907 864 864 Khóa tài khoản vì hủy 2203 Follow 2021-06-01 21:40:21
58 quynha**** 100063118710858 4135 516 735 735 Khóa tài khoản vì hủy 3619 Follow 2021-06-01 16:33:14
59 thai*** 100051622883703 4154 3132 288 288 Khóa tài khoản vì hủy 1022 Follow 2021-05-31 23:53:15
60 kien1*** 100004602125638 4930 1637 466 466 Khóa tài khoản vì hủy 3293 Follow 2021-05-31 17:43:21
61 tranva**** 100017371927935 2839 512 853 853 Khóa tài khoản vì hủy 2327 Follow 2021-05-29 17:04:26
62 shopvi**** 100061941494821 1969 207 244 244 Khóa tài khoản vì hủy 1762 Follow 2021-05-28 14:40:13
63 shopvi**** 100064226193130 2004 462 194 194 Khóa tài khoản vì hủy 1542 Follow 2021-05-28 14:26:07
64 kimnguye***** 100043050314852 1586 507 217 128 Khóa tài khoản vì hủy 1079 Follow 2021-05-28 09:47:22
65 kimnguye***** 100043246990463 1586 247 410 112 Khóa tài khoản vì hủy 1339 Follow 2021-05-28 09:47:02
66 nhochamdzu***** 100029914521655 2781 1188 191 233 Khóa tài khoản vì hủy 1593 Follow 2021-05-27 21:27:46
67 daivip16***** 100024882791894 2155 809 1020 1020 Khóa tài khoản vì hủy 1346 Follow 2021-05-27 17:21:28
68 nhutla*** 100016695046527 2167 480 329 197 Khóa tài khoản vì hủy 1687 Follow 2021-05-26 09:47:19
69 kimnguye***** 100036272778726 1253 3 904 57 Khóa tài khoản vì hủy 1250 Follow 2021-05-26 06:34:18
70 one** 100055459004960 0 0 0 0 Khóa tài khoản vì sử dụng Avatar ngoại 2021-05-25 12:52:08
71 xuanha**** 100055415753922 0 0 0 0 Khóa tài khoản vì sử dụng Avatar trắng 2021-05-23 22:22:44
72 xuanha**** 100055454810027 0 0 0 0 Khóa tài khoản vì sử dụng Avatar trắng 2021-05-23 22:22:41
73 shopvi**** 100026032126107 4131 1329 468 468 Khóa tài khoản vì hủy 2802 Follow 2021-05-22 23:41:06
74 vinc*** 100065469040681 0 0 0 0 Khóa tài khoản vì sử dụng tên nước ngoài 2021-05-22 09:35:18
75 chinht*** 100029998252352 1472 110 80 161 Khóa tài khoản vì hủy 1362 Follow 2021-05-21 21:35:02
76 oztu** 100054533744830 1307 22 110 281 Khóa tài khoản vì hủy 1285 Follow 2021-05-21 17:09:48
77 nhutla*** 100067971742541 2149 27 329 329 Khóa tài khoản vì hủy 2122 Follow 2021-05-21 12:03:23
78 praon*** 100058319906093 1091 33 65 99 Khóa tài khoản vì hủy 1058 Follow 2021-05-16 11:09:12
79 praon*** 100058712048200 1174 43 76 76 Khóa tài khoản vì hủy 1131 Follow 2021-05-16 11:07:29
80 boid** 100000700367577 4190 1661 73 73 Khóa tài khoản vì hủy 2529 Follow 2021-05-14 22:26:51
81 viminh**** 100050068450448 4368 220 4726 4726 Khóa tài khoản vì hủy 4148 Follow 2021-05-14 19:22:06
82 viminh**** 100024532717423 4368 171 4726 3363 Khóa tài khoản vì hủy 4197 Follow 2021-05-13 23:39:28
83 lha2*** 100007819212686 3841 2378 236 236 Khóa tài khoản vì hủy 1463 Follow 2021-05-13 22:51:33
84 hienho**** 100060775580675 1259 48 164 80 Khóa tài khoản vì hủy 1211 Follow 2021-05-13 12:37:07
85 lha2*** 100016883109636 4570 449 213 213 Khóa tài khoản vì hủy 4121 Follow 2021-05-13 09:03:46
86 lha2*** 100014560872292 2928 1278 81 81 Khóa tài khoản vì hủy 1650 Follow 2021-05-12 19:26:08
87 quocle*** 100053290774005 3644 2600 591 591 Khóa tài khoản vì hủy 1044 Follow 2021-05-12 08:09:06
88 phuongnguy****** 100052657724046 3343 1640 159 159 Khóa tài khoản vì hủy 1703 Follow 2021-05-11 04:29:59
89 quocle*** 100046911379734 4515 2536 710 710 Khóa tài khoản vì hủy 1979 Follow 2021-05-10 14:38:01
90 lha2*** 100012065807197 4824 1612 472 472 Khóa tài khoản vì hủy 3212 Follow 2021-05-10 01:44:52
91 toru** 100052883655402 2364 1022 4862 4862 Khóa tài khoản vì hủy 1342 Follow 2021-05-09 10:20:55
92 laianhtua***** 100055004438999 4840 2149 156 156 Khóa tài khoản vì hủy 2691 Follow 2021-05-07 16:03:20
93 laianhtua***** 100054440719457 4075 2035 135 135 Khóa tài khoản vì hủy 2040 Follow 2021-05-07 10:56:31
94 laianhtua***** 100055297554358 3761 2659 112 112 Khóa tài khoản vì hủy 1102 Follow 2021-05-07 05:29:42
95 dungo*** 100054951705388 3586 2 348 348 Khóa tài khoản vì hủy 3584 Follow 2021-05-06 16:43:00
96 quynha**** 100042369724024 3927 174 735 735 Khóa tài khoản vì hủy 3753 Follow 2021-05-05 23:00:45
97 quynha**** 100059295600925 3087 704 761 761 Khóa tài khoản vì hủy 2383 Follow 2021-05-05 22:59:56
98 quynha**** 100053845873317 4311 2129 946 946 Khóa tài khoản vì hủy 2182 Follow 2021-05-05 22:59:06
99 quynha**** 100053840446196 4543 2391 333 333 Khóa tài khoản vì hủy 2152 Follow 2021-05-05 22:58:14
100 quynha**** 100053840081119 5388 3303 313 313 Khóa tài khoản vì hủy 2085 Follow 2021-05-05 22:57:26
101 quynha**** 100053840321343 5445 2551 572 364 Khóa tài khoản vì hủy 2894 Follow 2021-05-05 22:48:16
102 laianhtua***** 100054422600111 4100 2906 115 115 Khóa tài khoản vì hủy 1194 Follow 2021-05-05 04:05:10
103 tuank*** 100049688522581 5078 3502 109 109 Khóa tài khoản vì hủy 1576 Follow 2021-05-04 21:05:27
104 vantuan1**** 100035147115352 4480 374 544 544 Khóa tài khoản vì hủy 4106 Follow 2021-05-04 18:37:04
105 abc12*** 100052533202178 3159 1448 445 244 Khóa tài khoản vì hủy 1711 Follow 2021-05-04 16:20:10
106 lha2*** 100013310508787 2831 740 346 346 Khóa tài khoản vì hủy 2091 Follow 2021-05-04 13:50:26
107 dungo*** 100006283682543 4910 1389 712 712 Khóa tài khoản vì hủy 3521 Follow 2021-05-03 06:02:19
108 wi** 100054813526024 5239 3660 58 58 Khóa tài khoản vì hủy 1579 Follow 2021-05-02 14:09:17
109 hail*** 100049223251789 3930 1494 228 228 Khóa tài khoản vì hủy 2436 Follow 2021-05-01 12:14:36
110 shopvi**** 100050916617616 5358 3747 921 921 Khóa tài khoản vì hủy 1611 Follow 2021-04-30 14:26:51

Dịch Vụ Chính

Tăng tương tác chéo và kiếm xu mỗi ngày

Bạn mua dịch vụ

Bạn có thể tạo đơn ngay tại Website với giá cực kỳ ưu đãi.

Bạn đang kiếm xu

Bạn tải phần mềm của hệ thống về và chạy để kiếm Xu.

Bạn muốn trao đổi xu

Bạn vào menu tài khoản hoặc group của hệ thống để trao đổi.